Naturen

Lolland har nogle af landets smukkeste naturområder, som både byder på vild natur, vildt dyreliv og enestående naturoplevelser. 

Herunder kan du læse mere om de fantastiske naturområder. 

Naturpark Maribosøerne  

Midt på Lolland ligger Naturpark Maribosøerne. Naturparkens 50 km² store område består af smukke søer, skove, enge, moser, overdrev og et varieret kulturlandskab med herregårde og landbrug. 

Oplev områdets mange dyr og planter ad snoede småveje og stier eller fra udsigtspunkter med informationstavler, borde og bænke. Eller tag med turbåden Anemonen og se naturparken fra søsiden.

Udsigt fra bredden til Maribosøerne
Naturpark Maribosøerne. Foto: Nordea-Fonden.

Naturpark Maribosøerne er sammen med Naturpark Nakskov Fjord optaget i Friluftsområdets mærkningsordning for Danske Naturparker. En mærkningsordning for større sammenhængende områder med enestående natur, landskabelig skønhed og kulturhistorisk værdi. 

Læs mere om Naturpark Maribosøerne på Naturparkens hjemmeside.

Naturpark Nakskov Fjord

Naturpark Nakskov Fjord er et ca. 55 km² stort naturområde på Vestlolland. Fjorden er med hele 10 øer Danmarks ørigeste fjord, og du kan komme til de største af dem med turbådene.

Tag på opdagelse i naturparken, og nyd både de flotte udsigter fra vandre- og cykelstierne og områdets spændende kulturmiljø.

Læs mere om Naturpark Nakskov Fjord på Naturparkens hjemmeside.

En hejre sidder i et træ
Hejre. Foto: Henning Nørgaard Petersen.

Saksfjed-Hyllekrog 

Saksfjed-Hyllekrog er et stort naturreservat på Sydlolland, som består af varierede naturtyper som krat, strandeng, strandfælled, klit og åben kyst. Området er vildtreservat, og vådområdet er et vigtigt levested for vandfugle. 

Her kan du opleve rovfugle, havørnepar, vilde heste, økologiske kvæg og dåvildt. 

Læs mere om Saksfjed-Hyllekrog på Fugleværnsfondens hjemmeside.

En flok heste græsser
Vilde heste græsser ved Saksfjed-Hyllekrog.