Naturen

Lolland har nogle af landets smukkeste naturområder, som ikke findes andre steder i landet, og som både byder på vild natur, vildt dyreliv og enestående naturoplevelser. 

Naturpark Maribosøerne og Naturpark Nakskov Fjord er begge optaget i Friluftsrådets mærkningsordning for Danske Naturparker. Det er en mærkningsordning for større sammenhængende områder med enestående natur, landskabelig skønhed og kulturhistorisk værdi. Parkerne er også udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde, ramsarområde og habitatområde. Disse udgør en NATURA 2000 lokalitet, som er en betegnelse for et netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU.

Naturpark Maribosøerne  

Midt på Lolland ligger Naturpark Maribosøerne. Naturparkens 50 km² store område består af smukke søer, skove, enge, moser, overdrev og et varieret kulturlandskab med herregårde og landbrug. Området rummer en spændende historie og med rødder langt tilbage i tiden. Blandt andet Maribo Domkirke, som ligger ned til Søndersø ved siden af ruinerne til birgitternes kloster. På Borgø kan du se resterne af voldstedet Revshaleborg, og på sydsiden finder du Søholt med den populære barokhave. 

Oplev områdets mange dyr og planter ad snoede småveje og stier eller fra udsigtspunkter med informationstavler, borde og bænke. Eller tag med turbåden Anemonen og se naturparken fra søsiden.

Udsigt fra bredden til Maribosøerne
Naturpark Maribosøerne. Foto: Nordea-Fonden.

Naturpark Nakskov Fjord

Naturpark Nakskov Fjord er et ca. 55 km² stort naturområde på Vestlolland. Fjorden er med hele 10 øer Danmarks ørigeste fjord, og du kan komme til de største af dem med turbådene. 

Tag på opdagelse i naturparken, og nyd både de flotte udsigter fra vandre- og cykelstierne og områdets spændende kulturmiljø. Blandt andet kan du opleve de internationale historiske seværdigheder, som f.eks. Nordeuropas eneste bevarede orlovsværft fra middelalderen på Slotø og Nordeuropas bedst bevarede sildemarkedsplads fra middelalderen på Albuen.

En hejre sidder i et træ
Hejre. Foto: Henning Nørgaard Petersen.

Saksfjed-Hyllekrog 

Saksfjed-Hyllekrog er et stort naturreservat på Sydlolland, som består af varierede naturtyper som krat, strandeng, strandfælled, klit og åben kyst. Området er vildtreservat, og vådområdet er et vigtigt levested for vandfugle. 

Her kan du opleve rovfugle, havørnepar, vilde heste, økologiske kvæg og dåvildt. 

Læs mere om Saksfjed-Hyllekrog på Fugleværnsfondens hjemmeside.

En flok heste græsser
Vilde heste græsser ved Saksfjed-Hyllekrog.