Ungdomsuddannelser

Studenter danser rundt om springvand på Maribo Torv.

Erhvervsrettede og gymnasiale uddannelser, VUC og forberedende grunduddannelse. Mulighederne for at tage en ungdomsuddannelse i Lolland Kommune er mange.

Vi tror på, at uddannelse giver livskvalitet, og ønsker derfor, at så mange som muligt får en ungdomsuddannelse.

Ungdomsuddannelserne i kommunen byder på spændende, faglige udfordringer, inddragende undervisning, attraktive studiemiljøer og ikke mindst stærke fællesskaber.

Skolerne hører ganske vist ikke til blandt de største. Det giver til gengæld mulighed for at tilbyde eleverne en hverdag med nærvær, overskuelighed og et sammenhold ud over det sædvanlige.