En kommune i vækst

Det går godt på Lolland, og udsigterne er endnu bedre. 

En udvikling, der forstærkes af store anlægsbyggerier - ikke mindst byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen, der allerede nu er i gang. Lolland Kommune har de sidste mange år været førende indenfor grøn energi og clean tech - områder, som fortsat er i udvikling. Samtidig er der i regionen en unik produktion af bæredygtige fødevarer. 

Lolland er altså en kommune med mange muligheder - både for dig som jobsøgende og dig som virksomhedsejer. 

Skitsering af, hvordan Femern Bælt tunnelen kommer til at se ud
Visualisering af Femern Bælt sænketunnel. Foto: Femern A/S.

Femern Bælt-forbindelsen

Lolland er centrum for ét af danmarkshistoriens største byggerier - anlægningen af den faste forbindelse mellem Tyskland og Danmark. Femern Bælt-forbindelsen bliver en 10 kilometer lang sænketunnel, og byggeriet kommer til at beskæftige ca. 3000 mennesker årligt frem til 2029 og endnu flere i afledte erhverv.

Chancen er enestående, og Femern Bælt-byggeriet vil for alvor sætte gang i en lang række af vækstmuligheder på Lolland.

I 2029 vil Femern Bælt-forbindelsen stå færdig. Lolland har en gunstig placering mellem Hamborg og København, og den nye transportkorridor til Europa vil give vækstmuligheder for nye og eksisterende virksomheder. Det vil blive et Lolland, der er porten til Europa i stedet for udkanten af Danmark.

Følg med i udviklingen på Femern A/S hjemmeside. 

Læs mere om, hvordan du søger job i relation til Femernbyggeriet.

Andre anlæg på vej

Også en række andre projekter er i gang på Lolland i relation til Femernbyggeriet.

Blandt andet planlægges etableringen af en ny togstation på Sydlolland ved Holeby, samt en udvidelse af Nakskov Havn. Tiltag, der skal forbedre infrastrukturen på Lolland for både erhvervsliv og borgere, samt understøtte Femern Bælt-byggeriet.

Læs mere om infrastrukturen i forbindelse med Femern.

Ved afkørsel 48 i Maribo står et nyt stort erhvervsområde klar. Tæt på motorvejen og Maribo station og med kun 18 minutter til Rødbyhavn, har erhvervsområdet en unik placering i forhold til Femern-forbindelsen.

Læs mere om Maribo Erhvervspark.

Skitsering af, hvordan Maribo Erhvervspark kommer til at se ud med bygninger og grønne arealer
Visualisering af Maribo Erhvervspark.

Lollands Sydkyst

Femern-forbindelsen kommer til at ændre turismen på Lolland på mange måder. Det åbner op for nye markeder, når det bliver nemmere at komme fra Nordtyskland til Lolland, og med det nye forland får Lolland også mere at byde på.

Derfor har Lolland Kommune sat gang i en omfattende indsats for at udvikle Lollands sydkyst. Der bliver særligt fokus på strækningen fra Rødbyhavn til Hummingen, hvor der allerede i dag er en stor koncentration af turisme. Indsatsen er støttet af Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme. 

Læs mere om fremtidens turisme på Lollands sydkyst.

Det nye forland, som skabes i forbindelse med Femernforbindelsen. Foto: Claus Kjær.

Nakskov 2030 - fremtidens købstad 

150 millioner skal gøre Nakskov til fremtidens købstad. Realdania, A.P. Møller Fonden og Lolland Kommune skyder hver 50 mio. kr. i 'Nakskov 2030', der sammen med de lokale og investorer skal bygge videre på det gode, der allerede findes i Nakskov. 

Målet er en langsigtet positiv udvikling i Nakskov, som skal være en levende og attraktiv by for borgere, besøgende og erhvervsdrivende. En stærk hovedby for hele Lolland - og inspirationskilde for andre købstæder. 

De næste års arbejde centreres omkring Hestehovedet, Fjorden, Havnen og Bymidten. 12 konkrete projekter skal tilsammen skabe mere overnatningskapacitet, bedre byrum og nye oplevelser. De historiske huse i Nakskov skal renoveres, og der vil blive skabt nye byrum og bedre forbindelser til havnen. 

Læs mere om Nakskov 2030.

Lolland - en grøn kommune 

Lolland Kommune har ambitioner om at være i front til at løse den globale klimaudfordring. 

I 2019 er Lolland 700% selvforsynende med el fra vind og sol, ligesom varmeforsyningen for 50%'s vedkommende er dækket af vedvarende energikilder. 

Lolland Kommune har allerede ydet et stort bidrag til målet om 70% reduktion af CO2-neutralt Danmark i 2050. I perioder er overskuddet af grøn energi på Lolland meget stort. Kommunen tilbyder derfor ideelle muligheder for virksomheder, der vil arbejde med fremtidens energiforsyning. 

Vindmøller på marken
Foto: Claus Kjær.

Erhverv på Lolland

På Lolland vil der nu og i fremtiden være gode vækstmuligheder for eksisterende og kommende virksomheder. 

Går du med tanker om at rykke din virksomhed til Lolland, kan du få hjælp af Danmarks mest dedikerede erhvervsorganisation; Business Lolland-Falster. 

Business Lolland-Falster er Lolland og Guldborgsund Kommuners erhvervsorganisation, og de kan hjælpe dig og din virksomhed med alt fra start-up rådgivning, forretningsudvikling til rekruttering og netværk. De har den største viden i regionen inden for landbrug og fødevarer, industri og anlæg, samt handel og turisme.

Læs mere om Business Lolland-Falster.

Læs om job og karriere på Lolland.