International Skole

Lolland Kommune har som de første i Danmark oprettet en international folkeskole.

Skolen er primært tiltænkt undervisningspligte børn af udlændinge, der arbejder med bygningen af Femern-tunnelen eller i andre danske virksomheder, og som derfor har midlertidigt ophold her i landet. I det omfang, der er kapacitet til det, kan skolen dog også optage danske børn. 

Three boys making school work

Om skolen

På skolen foregår den ene halvdel af undervisningen på engelsk, mens den anden halvdel foregår på dansk. 

Eleverne bliver undervist efter Cambridgecertificerede standarder, hvilket vil give dem stærke sproglige kompetencer, globale perspektiver, en bred kulturel forståelse og mulighed for at fortsætte uddannelsen i andre lande. 

Den internationale skole åbnede i august 2021 og er placeret i tilknytning til Maribo Gymnasium, og skolen har sin egen skoleleder, bestyrelse og økonomi. 

Læs mere om Lolland International School på deres hjemmeside.


 

Two girls sitting in school and making school work