Eventyret ligger 12 kilometer nordvest for Maribo ad rute 289

Mikkel sidder og kigger på marken
Mikkel Søtbæk favner den nordiske dyrkningstradition og dyrker bl.a. svedjerug på sine marker.

Det handler om kærligheden. Om glæden og tilfredsstillelsen ved at bo på landet, og om at skabe rammerne for et frit liv, hvor der er plads og rum til at forfølge livets sande værdier. Om nærheden til naturen og om trygge rammer for familielivet og ægteskabet. Men også om økonomisk uafhængighed, og om at bevare nysgerrigheden på livet. Familien Søtbæk fandt drømmeboligen på Lolland.

Den fysiske ramme for Mikkel Søtbæks familie er en mindre landbrugsejendom i Blans. Erhvervet for beskedne 550.000 kr. lillejuleaften tilbage i 2014. Den ligger i Blans Byzone, tilhørende Stokkemarke Sogn og med postnummer i Bandholm. Altså ca. 12 kilometer nordvest for Maribo, hvis man følger rute 289 til højre ved antikhandleren et par kilometer uden for Maribo med kurs mod Nakskov. Ikke super centralt. Men dog med Knuthenborg Safaripark, Bandholm Havn og ikke mindst skov og hav, som tætte naboer.

Overladt til sig selv

Familien Søtbæk består af far Mikkel og mor Katrine, som begge er 25 år, samt datteren Marie på tre år og sønnen Erik på et år. De residerer i dag på den ejendom, som Mikkel og Katrine blev de lykkelige ejere, da de for mere end fem år siden satsede hele SU’en, flyttede fra den 48 kvadratmeter store lejlighed i Bagsværd ved København og investerede i den trætte og tilgroede ejendom, der i alt for mange år havde levet sit helt eget liv. Overladt til sig selv og flere hold indbrudstyve.

Ejendommen, der består af en beboelse på 160 kvadratmeter, flere hønsehuse, bistader, en mindre lade samt et værksted udgør i dag sammen med en mindre maskinpark familiens paradis og vækstlaboratorium. Det er her hverdagen leves og fremtiden formes. Der er nemlig store ambitioner i den lille familie.

Dels skal studierne færdiggøres. Som teolog for Mikkels vedkommende og som folkeskolelærer for Katrines. Dels skal jorden dyrkes, maskinerne renoveres og istandsættes, øllet brygges, kirsebærvinen gæres og honningen slynges. Og på sigt er det meningen, at det lille landsted også skal rumme sortbrogede landsvin, og måske et lille traktørsted, hvor besøgende kan smage de økologiske herligheder, den lille landejendom på små syv tønder land kan frembringe.

Familien i haven set oppefra
Familien på udflugt i haven der rummer gamle frugttræer, en lille bæk og en bred variation af insekter på grund af den økologiske tilgang til landbrugsproduktionen.

- Det er virkelig et eventyr, vi har sat gang i med vores flytte-på-landet-projekt. Alle frarådede os det. Men der er ingen tvivl om, at det er det bedste, vi nogensinde har gjort for os selv og vores børn. Her kan vi folde vores eget liv ud, og på vores helt egne præmisser. Præmisser der inkluderer økonomisk uafhængighed, og det vigtige aspekt at det er lysten og viljen, der er drivkraften og den styrende faktor i vores liv. Vi behøver nemlig ikke et fast job på fuldtid for at klare os økonomisk. Som det er lige nu, klarer vi os med SU, lidt studenterjob og så de indtægter vi allerede har sikret os gennem vores honningproduktion, ølbrygning og produktion af kirsebærvin.

Vi lever faktisk rigtig godt og komfortabelt. Har overskud til opsparing på trods af de beskedne indtægter. I dag betaler vi 1700 kr. om måneden i afdrag på vores boliglån. Hertil kommer naturligvis driftsudgifterne til boligskat, el, vand, og varme. Men samlet set kommer det ikke i nærheden af de 6100 kr., som vi betalte i husleje for 48 kvadratmeter i Bagsværd, fortæller Mikkel Søtbæk, der denne dag er i gang med at renovere en gammel Massey Ferguson 35 traktor fra 1959 – altså den røde udgave.

Startede på en boligportal

Mikkel og Katrine mødte hinanden for otte år siden, da de blev introduceret til hinanden gennem en fælles ven. Derfra er det gået stærkt. Dybe snakker, filosofiske samtaler, livsværdier der flugter, og den fælles kristne tro udgør det fundament, der var startskuddet til at realisere drømmen om at flytte på landet. Ud under åben himmel, udsigt til stjernerne, muld under fodsålen, tæt kontakt til naturen og første parket årstidernes skiften.

Samtidig udsigten til at skabe et liv med selvforsyning i centrum, og et liv plads til at eksperimentere med gamle kornsorter rekvireret fra Nordisk Genbank og fire gamle humlesorter, som Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet har leveret. Sorter der blev brugt dengang, verden endnu var at lave, og længe før landbruget kastede sig ud i den kemiske kamp for at sikre afgrøderne mod forskellige skadedyr og plantesygdomme.

I ligningen om det selvforsynende liv indgår også det jagttegn, som Mikkel aktuelt er ved at tage.

- Vi har det hele, og lidt til og meget mere. Vi har gamle frugttræer i haven, en lille plantage, en bæk der krydser ejendommen, høns der lægger æg og en rigtig god landbrugsjord. Sidste år høstede vi 700 kilo korn bl.a. Svedjerug som er fortrinlig til rugbrød. Og lige nu er jeg i gang med at undersøge, hvad den gamle kornsort Imperialbyg, kan gøre for malten til ølbrygning. Det er det samme med de forskellige humlesorter, hvor jeg afsøger, hvad de hver især egner sig bedst til.

Sådan er vores virkelighed i dag. Men faktisk startede det hele lidt som en tilfældighed, selvom både Katrine og jeg allerede tidligt i vores forhold var enige om, at vi på et eller andet tidspunkt i livet ville flytte på landet. Det lå bestemt ikke i kortene, at det skulle være nu dengang for fem år siden, da vi en aften for sjov sad på nettet og tjekkede hvad en landejendom kostede. Men så fandt vi den. Udbudt til 750.000 kr., og en økonomi vi kunne overskue selv på SU. Og at vi så fik den 200.000 kr. under udbudsprisen, gjorde jo bare det hele endnu mere attraktivt, siger Mikkel, der samtidig erkender, at der også er nogle udfordringer ved at flytte fra hovedstadsområdet, og ud under åben himmel.

Mikkel viser sin øl frem
Mikkel eksperimenterer både med forskellige byg- og humlesorter for at udvikle den unikke smag i øllet.

Tilvalg og fravalg

Som studerende mangler både Katrine og Mikkel studiefællesskabet. De dybe og essentielle faglige diskussioner, som automatisk opstår i samværet med de andre studerende, og som man går glip af når man er langdistance- og on-linestuderende. Men også hovedstadens mangfoldige kulturtilbud, og de værdifulde kontakter med naboer og andre bekendte, som tidligere udgjorde den sociale kontaktflade i hverdagen, da postadressen var 2880 Bagsværd.

- At flytte og bosætte sig, hvor end det måtte være, er altid et tilvalg og et fravalg. Spørgsmålet er derfor, hvor meget og hvad vi vælger til, og hvor meget og hvad vi vælger fra? Her var vi sagt farvel til nogle ting men vundet langt mere. Eksempelvis er Katrines søster sidenhen flyttet herned, og det samme med min mor og Katrines bedste veninde, som fandt sin store kærlighed til vores bryllup, hvor hun forelskede sig i en ven fra Sakskøbing, hvor de nu bor sammen.

Desuden kan mange af hovedstadens kulturtilbud jo stadig benyttes, køreturen er blot lidt længere, men ikke længere end at det kan lade sig gøre. Omvendt har vi allerede fået et nyt og betydningsfuldt netværk her i og omkring Blans.

Vi går til babysvømning med børnene, der er en legestue og vi deltager i forskellige forældregrupper. Samtidig er det utroligt nemt at få studenterjobs, og dermed økonomien til at strække lidt længere. Jeg har i mine fem år, som fastboende lollik haft jobs på hotel, i Knuthenborg Safaripark og i Bordershoppen i Puttgarden. Og så er der samtidig en tillægsgevinst. Vejene er fremkommelige i myldretiden, og så er der ingen P-vagter, griner Mikkel.

Mikkel viser sine bier
Familien Søtbæk producerer sin egen honning, som også sælges fra en bod ved vejen. Her inspicerer Mikkel et bistade.

Unikke produkter

Selvom Mikkel på egen krop har erfaret, at det kræver lidt af en multikunstner være landmand, fordi man udover at være landmand også skal være både snedker, tømrer, mekaniker og murer har familien bestemt ikke tabt pusten. Snarer tværtimod. På trods af det kræver sin mand at vedligeholde den noget antikverede maskinpark, der er erhvervet meget billigt.

En maskinpark der tæller den omtalte Massey Ferguson 35 traktor, en to-furet 12' tommer plov, en gammel selvbinder, en radsåmaskine, et tærskeværk, en fingerklipper og meget andet. Der skal arbejdes ihærdigt, og det bliver der gjort med dedikation og indlevelse, fordi arbejdet kommer mangfoldigt igen i form af, at familien kan leve en stressfri hverdag.

Familien sidder i haven og spiser bær
Hele familien Søtbæk i urtehaven. Fra venstre er det Marie, Katrine, Mikkel og Erik.

En hverdag hvor de kan stå op sammen uden stramme tidsplaner og deadlines, og en hverdag der giver tryghed, værdi og sammenhold for hele familien.

- Vores landbrug handler om økologi, selvforsyning og unikke produkter du ikke kan få andre steder. Produkter der har sit historiske udgangspunkt i den nordiske mad- og dyrkningstradition, og produkter der kan forædles og raffineres til udsøgte smage, og en god gang historiefortælling. Netop formidlingen af den gode historie, vil vi sætte i centrum, når vi er klar til at åbne vores lille traktørsted med vores udsøgte produkter. Udviklet på gamle landbrugsmetoder, og med en snert af modernisme i udtrykket, forklarer Mikkel.


Artiklen er oprindeligt bragt i Politikens Karrieretillæg 'Flyt til' maj 2020.

Tekst: Michael Winther.

Foto: KiWa Foto.