Skoler

I Lolland Kommune er der fire selvstændige skoler i byområderne, fire landsbyordninger, en specialskole og fire privatskoler. 

Det er skoler med gode fysiske rammer såsom store klasselokaler, gode fællesarealer og idrætshaller.

Med skolernes placering midt i eller tæt på naturen er der unikke faciliteter til udeskole, gode legeområder og mulighed for udfoldelse både i skoletiden og i fritidslivet.

De fleste skoler i Lolland Kommune er Red Barnet Ambassadører. Det betyder, at børns rettigheder bliver sat på skoleskemaet, og der er fokus på værdier som ligeværd, rummelighed, respekt og medindflydelse.

Find folkeskolestrategi og kvalitetsrapport for folkeskolerne på Lolland Kommunes hjemmeside.

Tre yngre skoleelever sidder med computer og griner

De fire privatskoler på Lolland er placeret i Nakskov, Maribo og Horslunde. 

Tre pigeelever sidder i biblioteket og studerer

Kulturtjenesten

Lolland Kommunes skoler er også med i Kulturtjenesten. Det er et initiativ i samarbejde med Guldborgsund Kommune, som formidler og udvikler kulturtilbud til børn og unge.

Senest er Dannelsesrygsækken blevet til. Det er obligatoriske kulturpakker, som skal sikre, at alle børn i skolen får mulighed for at opleve kvalificeret kunst, kultur og natur i deres opvækst.

Læs mere om dannelsesrygsækken på Lolland Kommunes hjemmeside.