Rødbyhavn

Susan Daniels
Tlf. 26 20 97 52
suka.daniels@gmail.com

Jeg vil gerne bidrage til, at folk der kommer til Rødbyhavn for at arbejde, får en god oplevelse, mens de er her, hvad enten de er her i kortere eller længere tid.

Billede af ambassadør i Rødbyhavn

Tilflytter til Rødbyhavn

Jeg er tilflytter og har boet her siden efteråret 2014.

Grunden til, at det blev Rødbyhavn, er de spændende muligheder, der er i gang med Femernbyggeriet. Jeg har en baggrund i turismebranchen, og ville derfor gerne involvere mig i dansk/tyske cross-border aktiviteter, hvilket jeg på forskellig vis har gjort, siden jeg flyttede hertil. Oktober 2020 blev jeg ansat som guide ved tunnelinformationen hos Femern A/S bygherrecentret.

Byder udenlandske velkommen

Da jeg flyttede til Rødbyhavn var det med en viden om, at der snart skulle komme mange nye til området for at arbejde med tunnelbyggeri, bl.a. også fra andre lande.

Jeg tænkte derfor, at der kunne være behov for at byde disse mennesker velkomne og gøre noget for, at de skulle få en god tid her – og evt. blive.

For udlændinge, som ikke kender systemer og strukturer i Danmark, kan jeg assistere med hjælp til at finde rundt i disse. Særligt for Lolland og Rødbyhavn kan jeg gøre opmærksom på både de erhvervsvirksomheder, der opererer her, og det lokale foreningsliv, hvor mange interesser kan dyrkes. 

Opstart af international medborgerklub

Jeg har i efteråret 2019 etableret en Meetup ”medborgerklub”, hvor tilflyttere og herboende, yngre og ældre, kan mødes. Den kan du finde her: www.meetup.com/Rodbyhavn-Internationals/members/  

Jeg kan engelsk, tysk, svensk og fransk, og da mange tilflyttere til Rødbyhavn i den kommende tid vil have forskellig international baggrund, vil fællessproget i klubben være engelsk.

Da jeg selv arrangerer udflugter, bl.a. cykelture i turisttempo, vil jeg gerne benytte cyklen til at vise Lolland frem og præsentere dansk cykelkultur.

Generelt vil vi i klubben mødes omkring forskellige aktiviteter, afhængig af deltagernes interesser og ønsker.

Kontakt mig gerne på telefon 26 20 97 52 eller mail suka.daniels@gmail.com