Lokal ambassadør i Rødbyhavn

Susan Daniels
Tlf: 26 20 97 52
Mail: suka.daniels@gmail.com

Jeg vil gerne bidrage til, at folk der kommer til Rødbyhavn for at arbejde får en god oplevelse, mens de er her, hvad enten de er her i kortere eller længere tid

Billede


Om Susan

Jeg er tilflytter og har boet her siden efteråret 2014. Jeg er opvokset i Jylland, men har boet mange år i både København, Dublin, Malmö og Femern. Jeg er uddannet i sprog, økonomi og turisme og har arbejdet mange år i turismebranchen.

Grunden til at det blev Rødbyhavn, er at der er spændende muligheder i gang med tunnelbyggeriet. Og så er det muligt at købe hus til rimelig pris (jeg driver en lille B&B). Jeg ville også gerne involvere mig i dansk/tyske cross-border aktiviteter og udnytte mine erfaringer fra tidligere dansk/svensk samarbejde.


At være ambassadør

Jeg er selv flyttet til nye steder i udlandet uden at kende nogen i forvejen og har positive erfaringer herfra.

Da jeg flyttede til Rødbyhavn var det med en viden om, at der snart skulle komme mange nye til området for at arbejde med tunnelbyggeri, bl.a. også fra andre lande.

Jeg tænkte derfor, at der kunne være behov for at byde disse mennesker velkomne og gøre noget for, at de skulle få en god tid her – og evt. blive. Tunnelbyggeriet har ladet vente på sig, men rykker nu nærmere.

Nu har Lolland kommune taget initiativet til et ambassadørkorps og jeg har koblet mig på, da det kan være en kanal til at tilflyttere kan få kontakt til mig.

For udlændinge, som ikke kender systemer og strukturer i Danmark, kan jeg assistere med hjælp til at finde rundt i disse. Særligt for Lolland og Rødbyhavn kan jeg gøre opmærksom på både de erhvervsvirksomheder, der opererer her, og det lokale foreningsliv, hvor mange interesser kan dyrkes. 


Opstart af international medborgerklub

Jeg vil gerne tage initiativ til en ”medborgerklub”, hvor tilflyttere og herboende – yngre og ældre, kan mødes, og det kan f.eks. være i lokaler under det nystartede Købstadshotel i Rødby. Det kan i strukturen fungere lidt som kvindenetværket QLF, hvor vi også byder tilflyttere velkomne.

Der skal være et mix af ting at mødes om, så der er lidt for enhver. Da jeg selv arrangerer udflugter, bl.a. cykelture i turisttempo, vil jeg gerne benytte cyklen til at vise Lolland frem og præsentere dansk cykelkultur.

Jeg kan engelsk, tysk, svensk og fransk, og da mange tilflyttere til Rødbyhavn i den kommende tid vil have forskellig international baggrund, vil fællessproget i klubben være engelsk.

Kontakt mig gerne på telefon 26 20 97 52 eller mail suka.daniels@gmail.com