Femern-forbindelsen

Billede af mand der svejser


På Lolland finder du muligheder, der ikke er set i området i mange år. Lolland er centrum for ét af danmarkshistoriens største byggerier, når anlægningen af den faste forbindelse mellem Tyskland og Danmark går i gang.

Chancen er enestående. Allerede i dag er der masser af job at få på Lolland, og endnu flere er på vej fremover. Der er med andre ord arbejde til alle, der kan og vil.

I 2028 er Femern Bælt-forbindelsen afsluttet. Lolland har en gunstig placering mellem Hamborg og København, og den nye transportkorridor til Europa vil give vækstmuligheder for nye og eksisterende virksomheder. Det vil blive et Lolland, der er porten til Europa i stedet for udkanten af Danmark.
 

Femern er i gang

I slutningen af marts 2019 besluttede forligskredsen at igangsætte en række anlægsaktiviteter på dansk side i Rødbyhavn på Lolland. Det drejer sig blandt andet om anlæg af den store tunnelelementfabrik, etableringen af en ny arbejdshavn, etableringen af tunnelportalen på Lolland og etableringen af beboelses- og administrationsfaciliteter. Arbejdet med Femernforbindelsen er dermed for alvor sat igang.

Følg med i udviklingen på Femern A/S hjemmeside. 

Læs mere om, hvordan du søger job i relation til Femernbyggeriet. 
 

Andre anlæg på vej

Også en række andre projekter er i gang eller på vej på Lolland i relation til Femernbyggeriet.

Blandt andet etableringen af en ny togstation på Sydlolland ved Holeby og udvidelsen af Nakskov Havn, fortæller deres eget tydelige sprog om, at hele området er i udvikling.

Læs mere om infrastrukturen i forbindelse med Femern.

Uden for Maribo ved afkørsel 48 er Lolland Kommune samtidig ved at etablere et stort erhvervsområde, som vil stå klar i efteråret 2019. Tæt på motorvejen og Maribo St. og med kun 18 minutter til Rødbyhavn, har erhvervsområdet en unik placering i forhold til Femern-forbindelsen.

Læs mere om Maribo Erhvervspark