Skip til hoved indholdet

Databeskyttelse

Lolland Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Som offentlig myndighed har Lolland Kommune en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata på lovlig og sikker vis. 

For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser, har vi brug for informationer. 

Det gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. 

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Databeskyttelsesrådgiverens opgave

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven.

Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata. 

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt. 

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer. 

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver

Christian Abel Hansen
Jernbanegade 7
4930 Maribo 

Tlf. 54 67 68 06 
chaha@lolland.dk 

Vi opfordrer til, at du sender sikker post til databeskyttelsesrådgiveren, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger via borger.dk